Zarządzenie kontrolą wewnętrzną

Większość korporacji wymaga kontroli zewnętrznej i wewnętrznej. Sprawne działanie kontroli wewnętrznej wymaga określenia jej elementów i zaprojektowania zasad współpracy między nimi. W przypadku spółek kapitałowych najczęściej system kontroli tworzy rada nadzorcza, komitety rady nadzorczej, niezależni członkowie rady nadzorczej, akcjonariusze oraz osoby pracujące w komórkach kontroli działające na zlecenie zarządu spółki i dyrektorów operacyjnych spółek. System wewnętrznej kontroli musi być skoordynowany z system zarządzania jakością i zarządzania ryzykiem.

© 2024 Kancelaria prawna, Witold Sawicz, Zielona Góra.