Aanaliza działalności rozwojowej spółki

Kancelaria CRAFTSMAN-SAWICZ oferuje kompleksową analizę działalności rozwojowej spółki lub innego wskazanego podmiotu. Specjaliści ds. finansów spółek kapitałowych oraz prawa finansowego przeprowadzą analizę przygotowanych i realizowanych projektów inwestycyjnych (okres zwrotu, stopa zwrotu, ocena efektywności, wartość bieżąca netto, wewnętrzna stopa zwrotu) oraz wyboru źródeł finansowania inwestycji (kredyt bankowy, leasing, środki własne, kredyt, efektywność źródeł finansowania). Integralną część analizy stanowią wnioski i zalecenia. Zapewniamy najwyższy poziom merytoryczny przeprowadzanych analiz, ich legalność i rzetelność oraz pełną poufność danych i uzyskanych wyników.

© 2024 Kancelaria prawna, Witold Sawicz, Zielona Góra.