Analiza wykonalności finansowej spółki

Kancelaria CRAFTSMAN-SAWICZ oferuje wykonanie kompleksowych analiz wykonalności przedsięwzięć inwestycyjnych. W skład analizy wykonalności, obok analizy prawnej i rynkowej, wchodzi analiza finansowa. Specjaliści ds. finansów spółek kapitałowych oraz prawa finansowego przeprowadzą wnikliwą i wielowątkową analizę możliwości realizacji projektu ze względu na wielkość i źródła finansowania. Podstawowym elementem analizy będzie analiza wrażliwości projektu, zapewniając prawidłowe zarządzanie projektem i ryzykiem. Zapewniamy najwyższy poziom merytoryczny przeprowadzanych analiz oraz pełną poufność danych i uzyskanych wyników.

© 2024 Kancelaria prawna, Witold Sawicz, Zielona Góra.