Analiza wstępna diagnostyczna

Kancelaria CRAFTSMAN-SAWICZ oferuje wykonanie wstępnej analizy diagnostycznej spółki lub wskazanych innych podmiotów. Specjaliści ds. finansów spółek kapitałowych przeprowadzą analizę bilansu i rachunku wyników, analizę bilansu, analizę przepływów finansowych oraz analizę wskaźnikową (zadłużenia, płynności finansowej, rentowności, aktywności). Integralną część analizy stanowią wnioski i zalecenia. Zapewniamy najwyższy poziom merytoryczny przeprowadzanych analiz, ich legalność i rzetelność oraz pełną poufność danych i uzyskanych wyników.

© 2024 Kancelaria prawna, Witold Sawicz, Zielona Góra.