Restrukturyzacja finansowa spółki

Kancelaria CRAFTSMAN-SAWICZ oferuje wykonanie restrukturyzacji finansowej spółki. Restrukturyzacja polega na przeprowadzeniu analizy finansowej spółki, przygotowaniu programu restrukturyzacji oraz wykonaniu lub nadzóru nad wykonaniem niezbędnych działań prawnych i faktycznych w celu realizacji przyjętego planu. Restrukturyzacja musi prowadzić przede wszystkim do korzystnych zmian: kapitałów własnych, zadłużenia i struktury zadłużenia, zmiany wartości i struktury majątku spółki, struktury kosztów stałych i zmiennych. Zapewniamy najwyższy poziom merytoryczny przeprowadzanych analiz ich legalność i rzetelność oraz pełną poufność danych i uzyskanych wyników.

© 2024 Kancelaria prawna, Witold Sawicz, Zielona Góra.