Stała obsługa prawna spółki partnerskiej

Stała obsługa prawna polega na permanentnej współpracy z wspólnikami prowadzącymi sprawy spółki partnerskiej lub zarządem we wszystkich aspektach jej aktywności tj. zarówno w zakresie stosunków wewnętrznych jak i zewnętrznych. Podstawowym celem stałej obsługi prawnej jest ochrona spółki i jej wspólników przed wszelkimi niekorzystnymi dla nich faktami prawnymi. Na stałą obsługę prawną składają się wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania prawnego spółki partnerskiej, w tym również reprezentacja sądowa i pozasądowa. Do stałej obsługi prawnej zalicza się również działania mediacyjne między wspólnikami oraz działania negocjacyjne z podmiotami trzecimi w stosunku do spółki partnerskiej.

© 2024 Kancelaria prawna, Witold Sawicz, Zielona Góra.