Stała obsługa prawna indywidualnego przedsiębiorcy

Stała obsługa prawna polega na permanentnej współpracy z przedsiębiorcą we wszystkich aspektach jego aktywności gospodarczej. Podstawowym celem stałej obsługi prawnej jest ochrona przedsiębiorcy przed wszelkimi niekorzystnymi dla niego zdarzeniami prawnymi. Na stałą obsługę prawną składają się wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania prawnego przedsiębiorcy, w tym również reprezentacja sądowa i pozasądowa. Do stałej obsługi prawnej zalicza się również działania negocjacyjne z podmiotami trzecimi w stosunku do spółki jawnej.

© 2024 Kancelaria prawna, Witold Sawicz, Zielona Góra.