Plasowanie nowych emisji akcji, obligacji

Kancelaria CRAFTSMAN-SAWICZ wspomaga spółki akcyjne w procedurze emisji nowych akcji i obligacji. Eksperci prawa finansowego dokonują lub nadzorują wszelkie niezbędne czynności prawne i faktyczne mające na celu przeprowadzenie nowej emisji akcji lub obligacji zwykłych i zamiennych na akcje. Kancelaria zapewnia wsparcie w identyfikacji potencjalnych inwestorów oraz wsparcie w negocjacjach. Zapewniamy najwyższy poziom usług oraz absolutna poufność w zakresie danych i informacji uzyskanych w trakcie działań związanych z plasowaniem nowo emitowanych papierów wartościowych.

© 2024 Kancelaria prawna, Witold Sawicz, Zielona Góra.