Audyt prawny spółki

Kancelaria CRAFTSMAN-SAWICZ oferuje przeprowadzenie kompleksowego audytu sytuacji prawnej spółki. Spółka od pierwszego dnia swojego funkcjonowania dokonuje szeregu czynności prawnych lub jest biernym lub czynnym uczestnikiem określonych zdarzeń prawnych. Większość z tych faktów prawnych  powoduje  powstanie, zamianę lub wygaśnięcie stosunków prawnych. Część z nich w sposób trwały kształtuje pozycję prawną spółki zarówno w stosunkach zewnętrznych, jak i  w stosunkach wewnętrznych. Audyt ma na celu wskazanie tych stosunków prawnych, które ze względu na interes prawny spółki należy zmienić lub wygasić. Zapewniamy wysoką jakość merytoryczną  przeprowadzanych prac audytorskich oraz pełną gwarancję poufności uzyskanych wyników.

 

© 2024 Kancelaria prawna, Witold Sawicz, Zielona Góra.