PUBLIKACJE

Monografie i komentarze:

1. "Franchising. Prawne i finansowe aspekty

Warszawa 2007; B5; str. 183;  autor: Witold Sawicz

2. "Rada nadzorcza spółki akcyjnej. Komentarz do KSH"

Warszawa 2013; B5; str. 539; autor: Witold Sawicz

3. "Zasady wykonywania mandatu członka rady nadzorczej w warunkach wrogiego przejęcia spółki"

Warszawa 2013; B5; str. 387; autor: Witold Sawicz

 

Artykuły:

1. "Wrogie przejęcie - kontrowersje pojęciowe"

     Wydawnictwo UZ; wrzesień 2010; autor: Witold Sawicz

2. "Wrogie przejęcia - szansa czy zagrożenie dla polskich spółek akcyjnych"

     Wydawnictwo USZ; październik 2010; autor: Witold Sawicz

3. "Wokół problematyki definicji tzw. wrogiego przejęcia spółki akcyjnej"

      SL. IPiA; tom VII; wrzesień 2011; autor: Witold Sawicz

4. "Kształtowanie zasad wykonywania mandatu funkcjonariuszy spółki akcyjnej"

     SL. IPiA; tom VIII; czerwiec 2012; Autor: Witold Sawicz

5. "Zasada lojalności członka rady nadzorczej wobec spółki na gruncie KSH"

     Prawo Spółek nr 6/2012; autor: Witold Sawicz

6. "Przejawy zasady lojalności wobec spółki członków rady nadzorczej (cz.I)"

     Prawo Spółek nr 7-8/2012;

7. "Przejawy zasady lojalności wobec spółki członków rady nadzorczej (cz.II)"

     Prawo Spółek nr 9/2012; autor: Witold Sawicz

8. "Wykonywanie mandatu członka rady nadzorczej na gruncie kodeksów etycznych"

     Przegląd Corporate Governace nr 3/2012; autor: Witold Sawicz

9. "Odpowiedzialność karnoprawna członka rady nadzorczej za naruszenia zasady lojalności"

     Przegląd Corporate Governace nr 4/2012; autor: Witold Sawicz

10. "Praktyczne zasady starannej wykładni przepisów prawa spółek"

       Przegląd Corporate Governace nr 4/2012; autor: Witold Sawicz

11." Zasada neutralności członków władz publicznej spółki akcyjnej na gruncie XIII Dyrektywy UE"

       ZNPGiH UŚ nr 2/2012; autor: Witold Sawicz

12. "Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów w procesach wrogich przejęć"

       Prawo Spółek nr 12/2012; autor: Witold Sawicz

13. "Pozycja prawna członka rady nadzorczej spółki akcyjnej"

       Przegląd Corporate Governance nr 1/2013; autor: Witold Sawicz

14. "Pozycja prawna rady nadzorczej spółki akcyjnej"

       Przegląd Corporate Governance nr 2/2013; autor: Witold Sawicz

15. "Implementacja zasady neutralności sformułowanej w XIII Dyrektywie do krajowych porządków prawnych"

       SL. IPiA; tom IX; czerwiec 2013; autor: Witold Sawicz

 

© 2021 Kancelaria prawna, Witold Sawicz, Zielona Góra.