Dla przedsiębiorców, członków władz spółek, udziałowców i akcjonariuszy

Celem działań edukacyjnych jest poszerzenie wiedzy prawnej wśród osób zaangażowanych w działalność gospodarczą w formule spółek handlowych. Adresatami szkoleń są przede wszystkim indywidualni przedsiębiorcy, członkowie władz spółek, akcjonariusze, udziałowcy oraz wspólnicy spółek osobowych. Świadomość praw i obowiązków, oraz pozycji prawnej przedsiębiorców i osób zaangażowanych w funkcjonowanie spółki, w sposób istotny wpływa na jakość podejmowanych przez nich decyzji. Tym samym, osoby te mogą znacząco poprawić ochronę swoich interesów prawnych i ekonomicznych oraz ograniczyć odpowiedzialność organizacyjną, odszkodowawczą i karnoprawną. Brak konfliktów w spółce zwiększa jej pozycję konkurencyjną na rynku, a tym samym ułatwia realizację zarówno celów spółki, jak i podmiotów zaangażowanych w jej funkcjonowanie. Zakres przedmiotowy działań edukacyjnych obejmuje najważniejsze zagadnienia prawa spółek, prawa handlowego oraz prawa korporacyjnego. Stosowane są wszelkie formuły organizacyjne zajęć od w pełni otwartych po zamknięte. Pierwsze z nich to zazwyczaj warsztaty szkoleniowe organizowane dla grup kilku lub kilkunastoosobowych, ale również wykłady, konferencje i seminaria dla większej liczby słuchaczy. Adresatem formuły zamkniętej są zazwyczaj spółki kapitałowe, które zainteresowane są wewnętrznym szkoleniem dedykowanym dla kilku osób, rzadziej dla kilkunastu osób.

© 2024 Kancelaria prawna, Witold Sawicz, Zielona Góra.