Analiza ekonomiczno-finansowa spółki

Kancelaria CRAFTSMAN-SAWICZ oferuje kompleksowe analizy ekonomiczno-finansowe spółki lub innych wskazanych podmiotów. Analiza ekonomiczno-finansowa ułatwia z jednej strony, określenie stanu spółki, z drugiej zaś pozwala podejmować decyzje dotyczące przyszłości jej funkcjonowania. Z tego powodu analiza stanowi bardzo użyteczny instrument zarządzania spółką. Usługę wykonują współpracujący z kancelarią specjaliści z zakresu prawa finansowego i finansów spółek. Na analizę składa się przede wszystkim analiza diagnostyczna, analiza zasobów spółki, analiza działalności operacyjnej spółki, analiza działalności  rozwojowej spółki. Integralną część każdej z analiz stanowią wnioski i zalecenia. Zapewniamy najwyższy poziom merytoryczny przeprowadzanych analiz, ich legalność i rzetelność oraz pełną poufność danych i uzyskanych wyników.

© 2023 Kancelaria prawna, Witold Sawicz, Zielona Góra.