Stała obsługa prawna spółki komandytowo-akcyjnej

Stała obsługa prawna polega na permanentnej współpracy z komplementariuszami i akcjonariuszami spółki we wszystkich aspektach jej aktywności tj. zarówno w zakresie stosunków wewnętrznych jak i zewnętrznych. Podstawowym celem stałej obsługi prawnej jest ochrona spółki oraz zaangażowanych w jej działalność kompementariuszy i akcjonariuszy przed wszelkimi niekorzystnymi dla nich faktami prawnymi. Na stałą obsługę prawną składają się wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania prawnego spółki komandytowo-akcyjnej, w tym również reprezentacja sądowa i pozasądowa. Do stałej obsługi prawnej zalicza się również  działania mediacyjne między podmiotami zaangażowanymi w funkcjonowanie spółki oraz działania negocjacyjne z podmiotami trzecimi w stosunku do spółki.

© 2024 Kancelaria prawna, Witold Sawicz, Zielona Góra.