Optymalizacja źródeł finansowania działalności spółki

Kancelaria CRAFTSMAN-SWICZ oferuje wsparcie w zakresie optymalizacji źródeł finansowania spółki. W zależności od planów operacyjnych i strategicznych w różnych okresach funkcjonowania spółki struktura kapitałów powinna być inna. Relacje między kapitałami własnymi i zewnętrznymi istotnie wpływają nie tylko na wyniki finansowe spółki, ale też na jej możliwości rozwojowe. Optymalizacja finansowa sprowadza się do analizy ekonomiczno-finansowej spółki, zestawienia ze średnio i długookresowymi planami spółki, ustalenie możliwości pozyskania i/lub restrukturyzacji kapitału zewnętrznego i kapitałów własnych, negocjacje z instytucjami finansowymi i/lub potencjalnymi inwestorami w sprawie pozyskania lub restrukturyzacji finansowania.

© 2024 Kancelaria prawna, Witold Sawicz, Zielona Góra.