Zakres

Kancelaria CRAFTSMAN-SAWICZ oferuje wsparcie w obszarze finansowych aspektów funkcjonowania spółek handlowych. Wsparcie sprowadza się nie tylko do stosownych analiz czy audytów finansowych, ale również do aktywnych działań mających na celu pozyskiwanie kapitału zewnętrznego lub pozyskanie nowych inwestorów strategicznych lub mniejszościowych. W uzasadnionych przypadkach kancelaria nabywa udziały, akcje włączając się aktywnie w system nadzoru, a nawet zarządzania spółką.

© 2024 Kancelaria prawna, Witold Sawicz, Zielona Góra.