Spółki komandytowe

 

Temat

Zakres

Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania spółki komandytowej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki następujące zagadnienia: reżim prawny dla funkcjonowania spółki komandytowej, cel spółki, podtypy spółki komandytowej, wspólnicy, wkłady wspólników (komplementariuszy, komandytariuszy), suma komandytowa a wartość wkładu, powstanie spółki, obowiązki rejestrowe, stosunek do osób trzecich, reprezentacja spółki, prowadzenie spraw spółki, treść umowy,  odpowiedzialność wspólników, stosunki wewnętrzne spółki, rozwiązanie spółki, likwidacja spółki

Kształtowanie umowy spółki komandytowej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki następujące zagadnienia: cel spółki komandytowej, treść umowy, autonomia woli kształtowania treści umowy, forma umowy, stosunek do osób trzecich, stosunki wewnętrzne.

Zakres odpowiedzialności wspólników spółki komandytowej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki następujące zagadnienia: cel spółki, majątek spółki, wkłady wspólników, suma komandytowa, zakres odpowiedzialności komandytariusza, wkład a odpowiedzialność, zwolnienie komandytariusza od odpowiedzialności, zwrot lub uszczuplenie wkładu, obniżenie sumy komandytowej, zobowiązania objęte odpowiedzialnością, zakres odpowiedzialności komplementariusza,

Kształtowanie stosunków wewnętrznych w spółce komandytowej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki następujące zagadnienia: prawo komandytariusza do informacji, ochrona prawa do informacji, prowadzenie spraw spółki, zasada lojalności, zasada należytej staranności, zasada poufności, zbycie praw i obowiązków, udział w zyskach komandytariuszy i komplementariuszy, uczestnictwo komandytariuszy i komplementariuszy w stracie,

 

© 2024 Kancelaria prawna, Witold Sawicz, Zielona Góra.