Stała obsługa prawna spółki komandytowej

Stała obsługa prawna polega na permanentnej współpracy z kompementariuszami i komandytariuszami spółki we wszystkich aspektach jej aktywności tj. zarówno w zakresie stosunków wewnętrznych jak i zewnętrznych. Podstawowym celem stałej obsługi prawnej jest ochrona spółki i jej wspólników przed wszelkimi niekorzystnymi dla nich faktami prawnymi. Na stałą obsługę prawną składają się wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania prawnego spółki komandytowej, w tym również reprezentacja sądowa i pozasądowa. Do stałej obsługi prawnej zalicza się również działania mediacyjne między wspólnikami oraz działania negocjacyjne z podmiotami trzecimi w stosunku do spółki jawnej.

© 2024 Kancelaria prawna, Witold Sawicz, Zielona Góra.