Dla studentów wyższych uczelni

Celem działań edukacyjnych jest poszerzenie wiedzy prawnej wśród studentów wyższych uczelni. Adresatami szkoleń są przede wszystkim studenci prawa, ale również studenci innych kierunków studiów. Znajomość obowiązującego systemu prawa, świadomość praw i obowiązków wynikających z poszczególnych norm prawa, w sposób istotny wpływa na jakość podejmowanych przez nich decyzji zawodowych. Tym samym, osoby te mogą znacząco poprawić ochronę swoich interesów prawnych ograniczając odpowiedzialność organizacyjną, odszkodowawczą i karnoprawną. Zakres przedmiotowy działań edukacyjnych obejmuje najważniejsze zagadnienia cywilnego, karnego i administracyjnego. Dobór tematów wykładów i szkoleń wynika z doświadczeń prawników wykonujących zawód sędziego, adwokata, radcy, prokuratora. Stosowane są wszelkie formuły zajęć zazwyczaj jednak sprowadza się do wykładów, konferencji i seminariów organizowanych dla większej liczby słuchaczy.

© 2024 Kancelaria prawna, Witold Sawicz, Zielona Góra.