Zarządzanie jakością w organizacjach sieciowych

Spółki zarządzające przedsiębiorstwami zorganizowanymi w sieć jednostek zlokalizowanych na terenie całego kraju zmuszone się zazwyczaj do systematycznej kontroli jakości usług oferowanych w tych jednostkach. Systematyczną kontrole zapewni jedynie wdrożenie skutecznego i efektywnego systemu zarządzania kontroli. System musi zapewnić stały i aktualny dopływ wystandaryzowanych i możliwych do porównania informacji dotyczących jakości usług oferowanych w sieci przez poszczególne jednostki, wskazywać zagrożenia oraz sposoby ich usunięcia .

© 2024 Kancelaria prawna, Witold Sawicz, Zielona Góra.