Dla pracowników instytucji finansowych

Celem działań edukacyjnych jest poszerzenie wiedzy prawnej wśród osób będacych pracownikami instytucji finansowych, a w szczególności banków komercyjnych oraz firm leasingowych. Adresatami są przede wszystkim osoby odpowiadające za kontakty z członkami władz spółek kapitałowych. Znajomość pozycji prawnej członków władz spółki, prokurentów, pełnomocników w strukturze organizacyjnej korporacji w sposób istotny ułatwia rozumienie zasad prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji. Zakres przedmiotowy działań edukacyjnych obejmuje najważniejsze zagadnienia prawa cywilnego i administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek, prawa handlowego oraz prawa korporacyjnego. Stosowane są wszelkie formuły organizacyjne zajęć od w pełni otwartych po zamknięte. Pierwsze z nich to zazwyczaj wykłady, konferencje i seminaria dla większej liczby słuchaczy, ale również warsztaty szkoleniowe organizowane dla grup kilku lub kilkunastoosobowych. Adresatem formuły zamkniętej są zazwyczaj instytucje finansowe, które zainteresowane są wewnętrznym szkoleniem dedykowanym dla kilku osób, rzadziej dla kilkunastu osób.

© 2024 Kancelaria prawna, Witold Sawicz, Zielona Góra.