Analiza zasobów spółki

Kancelaria CRAFTSMAN-SAWICZ oferuje kompleksową analizę zasobów spółki lub innego wskazanego podmiotu. Specjaliści ds. finansów spółek kapitałowych oraz prawa finansowego przeprowadzą analizę zasobów trwałych (struktura aktywów, zarządzanie aktywami, procedury odtworzeniowe), zasobów obrotowych (struktura zapasów, zarządzanie zapasami, zarządzanie należnościami krótkoterminowymi, zarządzanie zobowiązaniami bieżącymi, cykl obrotowy, ocena kapitału pracującego), zasobów kapitałowych (struktura kapitałowa, struktura finansowania) oraz zasobów ludzkich. Integralną część analizy stanowią wnioski i zalecenia. Zapewniamy najwyższy poziom merytoryczny przeprowadzanych analiz, ich legalność i rzetelność oraz pełną poufność danych i uzyskanych wyników.

© 2024 Kancelaria prawna, Witold Sawicz, Zielona Góra.