Działalność edukacyjna

Celem działań edukacyjnych jest poszerzenie wiedzy prawnej i kształtowanie kultury prawnej przede wszystkim w obrocie gospodarczym. Adresatami działań edukacyjnych są przedsiębiorcy, członkowie władz spółek kapitałowych, akcjonariusze i udziałowcy spółek kapitałowych, wspólnicy spółek osobowych, pracownicy instytucji finansowych i instytucji samorządowych oraz osoby wykonujące zawody prawnicze. Świadomość praw i obowiązków oraz pozycji prawnej tych osób w sposób istotny wpływa na jakość podejmowanych przez nich decyzji. Tym samym osoby te mogą znacząco poprawić ochronę swoich interesów prawnych i ekonomicznych oraz ograniczyć odpowiedzialność organizacyjną, odszkodowawczą i karnoprawną. Zakres przedmiotowy działań edukacyjnych obejmuje najważniejsze zagadnienia prawa cywilnego, administracyjnego i prawa karnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek, prawa handlowego i prawa korporacyjnego. Stosowane są wszelkie formuły organizacyjne zajęć od w pełni otwartych po zamknięte dedykowane dla określonego kręgu słuchaczy. Pierwsze z nich to zazwyczaj wykłady, konferencje i seminaria dla większej liczby zainteresowanych ale również warsztaty szkoleniowe organizowane dla grup kilku lub kilkunastoosobowych. Adresatem formuły zamkniętej są zazwyczaj podmioty gospodarcze, instytucje samorządowe i finansowe, które zainteresowane są wewnętrznym szkoleniem dla kilku osób, rzadziej dla kilkunastu osób.

© 2024 Kancelaria prawna, Witold Sawicz, Zielona Góra.