Najbliższe organizowane szkolenia

Kancelaria CRAFTSMAN-SAWICZ swoją podstawową działalność doradczą uzupełnia i wspiera systemem edukacji prawnej. Celem działań edukacyjnych jest poszerzenie wiedzy prawnej wśród osób zaangażowanych w funkcjonowanie spółek handlowych. Adresatami szkoleń są przede wszystkim członkowie władz spółek kapitałowych, akcjonariusze, udziałowcy oraz wspólnicy spółek osobowych. Świadomość praw i obowiązków oraz pozycji prawnej w spółce, w sposób istotny wpływa na jakość podejmowanych przez nich decyzji. Tym samym, osoby te mogą znacząco poprawić ochronę swoich interesów prawnych i ekonomicznych oraz ograniczyć odpowiedzialność organizacyjną, odszkodowawczą i karnoprawną. Brak konfliktów w spółce zwiększa jej pozycję konkurencyjną na rynku, a tym samym, ułatwia realizację zarówno celów spółki, jak i podmiotów zaangażowanych w jej funkcjonowanie. Zakres przedmiotowy działań edukacyjnych obejmuje najważniejsze zagadnienia prawa spółek, prawa handlowego oraz prawa korporacyjnego. Dobór tematów wykładów i szkoleń wynika z doświadczeń prawników i ekspertów współpracujących z kancelarią CRAFTSMAN-SAWICZ oraz opinii i sugestii samych zainteresowanych. Stosowane są wszelkie formuły organizacyjne zajęć, od w pełni otwartych po zamknięte. Pierwsze z nich to zazwyczaj warsztaty szkoleniowe, organizowane dla grup kilku lub kilkunastoosobowych ale również wykłady, konferencje i seminaria dla większej liczby słuchaczy. Adresatami zamkniętej formuły szkoleń są zazwyczaj spółki kapitałowe, które zainteresowane są wewnętrznym szkoleniem dedykowanym dla kilku osób, rzadziej dla kilkunastu osób.

© 2024 Kancelaria prawna, Witold Sawicz, Zielona Góra.