Cele statutowe

Podstawowym celem statutowym Fundacji jest krzewienie wiedzy, świadomości oraz szeroko pojętej kultury prawnej. Cel Fundacji realizowany jest przede wszystkim poprzez działalność edukacyjną, doradczą i wydawniczą.

© 2024 Kancelaria prawna, Witold Sawicz, Zielona Góra.