Działalność wydawnicza

Działalność wydawnicza ma na celu realizację podstawowej misji Fundacji tj. krzewienia wiedzy, świadomości i kultury prawnej. Aktywność wydawnicza Fundacji w szczególności polega na technicznym i finansowych wspieraniu inicjatyw w zakresie publikacji artykułów, referatów, felietonów i opracowań monograficznych dotyczących szeroko pojętej problematyki prawnej i etyki, których popularyzacja może wpływać korzystnie na stan wiedzy i kultury prawnej w Polsce.

© 2024 Kancelaria prawna, Witold Sawicz, Zielona Góra.