Audyt bezpieczeństwa danych

Kancelaria CRAFTSMAN-SAWICZ oferuje przeprowadzenie kompleksowego audytu zabezpieczenia generowanych w spółce danych i informacji. Dane i wynikające z nich informacje techniczne, organizacyjne, finansowe, organizacyjne stanowią zazwyczaj unikalną wartość nie tylko dla spółki ale także dla jej konkurentów. Z tego powodu ochrona danych stanowić powinna jeden z najistotniejszych elementów bezpieczeństwa funkcjonowania spółek. System dostępu, przekazywania i przechowywania danych i informacji stanowi przedmiot zainteresowania audytorów ds.. zabezpieczeń danych. W wyniku audytu wskazane zostaną wrażliwe punkty systemu zabezpieczenia informacji w spółce oraz sposoby ich eliminacji. Zapewniamy wysoką jakość merytoryczną prac audytorskich oraz pełną gwarancję poufności uzyskanych wyników

 

© 2024 Kancelaria prawna, Witold Sawicz, Zielona Góra.