Dla uczniów szkół średnich i policealnych

Celem działań edukacyjnych jest przedstawienie uczniom szkół ponadpodstawowych elementarnej wiedzy prawnej. Adresatem szkoleń są uczniowie liceów i techników w szczególności ci, którzy swoją przyszłość wiążą z wykonywaniem zawodów prawniczych lub prowadzeniem działalności gospodarczej. Znajomość obowiązującego systemu prawa, świadomość praw i obowiązków wynikających z poszczególnych norm prawa, w sposób istotny wpływa na jakość podejmowanych przez nich decyzji życiowych. Tym samym, osoby te mogą w istotny sposób ograniczyć zagrożenie odpowiedzialnością cywilnoprawną i karnoprawną. Przedmiotowy zakres działań edukacyjnych obejmuje najważniejsze zagadnienia prawa cywilnego, karnego i administracyjnego. Dobór tematów wykładów i szkoleń wynika z doświadczeń prawników wykonujących zawód sędziego, adwokata, prokuratora i kuratora. Stosowane są wszelkie formuły zajęć, zazwyczaj jednak organizuje się spotkania w szkołach dla większej liczby uczniów.

© 2024 Kancelaria prawna, Witold Sawicz, Zielona Góra.