Spółka partnerska

 

Tytuł szkolenia

Zakres

Kształtowanie treści i forma umowy spółki partnerskiej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa sądowego, poglądów doktryny i utrwalonego zwyczaju następujące zagadnienia: charakter prawny umowy, obowiązkowe elementy umowy, inne elementy umowy, skutki zawarcia umowy, zmiana umowy,  uzupełnienie umowy

Zasady funkcjonowania spółki partnerskiej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa sądowego, poglądów doktryny i utrwalonego zwyczaju następujące zagadnienia: odpowiedzialność wspólników wobec osób trzecich, zakres ograniczonej odpowiedzialności partnera, odpowiedzialność partnera i innych osób na zasadach ogólnych, wyłączenie przywileju ograniczonej odpowiedzialności partnera, zagadnienia procesowe, reprezentacja spółki, powołanie zarządu, uprawnienia partnerów w razie powołania zarządu, uprawnienia informacyjne partnerów, wyłączenie partnera ze spółki, rozliczenie z partnerem,

Prawne i organizacyjne aspekty rozwiązania i likwidacji spółki partnerskiej

Przedstawione zostaną na podstawie regulacji ustawowych, orzecznictwa sądowego, poglądów doktryny i utrwalonego zwyczaju następujące zagadnienia: przyczyny rozwiązania spółki, przyczyny ustawowe, przyczyny umowne, orzeczenie sądu, rozliczenie spółki.

 

© 2024 Kancelaria prawna, Witold Sawicz, Zielona Góra.