Stała obsługa prawna spółki z o.o.

Stała obsługa prawna polega na permanentnej współpracy z członkami władz spółki z o.o., jej udziałowcami i interesariuszami we wszystkich aspektach jej aktywności tj. zarówno w zakresie stosunków wewnętrznych jak i zewnętrznych. Podstawowym celem stałej obsługi prawnej jest ochrona spółki i zaangażowanych w jej działalność podmiotów przed wszelkimi niekorzystnymi dla nich faktami prawnymi. Na stałą obsługę prawną składają się wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania spółki z o.o., w tym również reprezentacja sądowa i pozasądowa. Do stałej obsługi prawnej zalicza się również  działania mediacyjne między podmiotami zaangażowanymi w funkcjonowanie spółki oraz działania negocjacyjne z podmiotami trzecimi w stosunku do spółki.

© 2024 Kancelaria prawna, Witold Sawicz, Zielona Góra.