Nabywanie akcji, udziałów, obligacji spółki

Kancelaria CRAFTSMAN-SAWICZ w uzasadnionych względami komercyjnymi przypadkach uczestniczy aktywnie w finansowym wsparciu spółek kapitałowych. Podstawą partycypacji jest rzetelna wycena akcji, udziałów lub obligacji oparta na aktualnym audycje due diligence oraz analizie ekonomiczno-finansowej spółki. Kancelaria może nabywać akcje, udziały i obligacje w swoim imieniu i na swój rachunek lub na rzecz innych podmiotów. Kancelaria może pośredniczyć w poszukiwaniu potencjalnych nabywców papierów wartościowych i udziałów w kraju i za granicą wg kryteriów określonych przez zarząd spółki.

© 2024 Kancelaria prawna, Witold Sawicz, Zielona Góra.