Analiza działalności operacyjnej spółki

Kancelaria CRAFTSMAN-SAWICZ oferuje kompleksową analizę zasobów spółki lub innego wskazanego podmiotu. Specjaliści ds. finansów spółek kapitałowych oraz prawa finansowego przeprowadzą analizę procesów zaopatrzenia, zarządzania zapasami, kosztów działalności (struktury kosztów, kosztów bezpośrednich, kosztów pośrednich, kosztów stałych, kosztów zmiennych), procesów sprzedaży i dystrybucji (struktura i dynamika przychodów, rodzaje przychodów, struktura sprzedaży i przychodów, zapasów w systemie dystrybucji), wyników finansowych (wyników finansowych, porównawcza, przyczynowo-skutkowa, progu rentowności). Integralną część analizy stanowią wnioski i zalecenia. Zapewniamy najwyższy poziom merytoryczny przeprowadzanych analiz, ich legalność i rzetelność oraz pełną poufność danych i uzyskanych wyników.

© 2024 Kancelaria prawna, Witold Sawicz, Zielona Góra.